Vereniging - CV de Graasvraeters
  • 1

De officiële telling van CV De Graasvraeters begint in 1966. Maar volgens de overleveringen heeft de carnavalsvereniging al voor 1966 bestaan.

Voordat de vereniging officieel werd opgestart, werd er al carnaval gevierd in Grashoek.
In die periode hebben zes prinsen al hun scepter gezwaaid over het Grashoekse carnavalsrijk.

Dit waren Toon Maessen, Pierre Verheyen, Jo Schuiers, Jan Hunnekens, Giel Gommans en Piet Nooyen.

Na een tussentijd van 1 jaar hebben enkele rasechte Grashoekse carnavalvierders het initiatief genomen om de Graasvraeters nieuw leven in te blazen.

De naam Graasvraeters heeft een historische achtergrond.
Grashoek was vroeger een groot weide- en heidelandschap, waaronder meer de koeien, paarden en schapen graasden, vandaar de naam Graasvraeters.

De Graasvraeters hebben zich in 2018 aangesloten bij het BCL (de Bond voor Carnavalsverenigingen in Limburg)

Agenda

Geen weer te geven evenementen