Home - CV de Graasvraeters
  • 1
  • 2

Afgelopen weekend vierden CV de Graasvraeters hun 5x11 jubileum. Zaterdagmiddag om 15:00 opende voorzitter Job van Hoof het
weekend, wat dan toch eindelijk gevierd kon worden. Sirkus Balloens zorgde ervoor dat de kinderen vermaakt werden. Men kon allerlei
circus attributen gebruiken en hiermee oefenen om een echte circus artiest te worden.
De Graaskneuzers mochten natuurlijk ook niet ontbreken en deze zorgden voor een muzikale noot. Aansluitend werd er gestart met
een pubquiz onder leiding van Maarten Vaessen. Vele vragen passseerde de revue, van muziek tot sport van raadsels tot logo's.
Al met al een zeer gezellige middag, waar voor iedereen wel vertier aanwezig was.
's Avonds stond Feestband Khick uit Maasbree op het podium. Dit werd door de goed gevulde Graasvraeterstempel heel erg goed ontvangen!
De dansvloer bleef van begin tot eind vol!
Zondagochtend werd er gestart met een jubileum ontbijt. Leden en oud leden waren hiervoor uitgenodigd. Na het ontbijt werden
raadslid Robin Peeters en oud-lid Mark Steeghs benoemd tot ere-lid van de vereniging. Verder werden Martijn Maessen, Rick van de Pasch
Fred en Connie Gommans gehuldigd, vanwege hun 11 jaar lidmaatschap.
Hierna betraden de heren van Traogpaeper het podium. Op hun bekende manier, werden de lachspieren bij iedereen flink getraind.
Na dit optreden werd gestart met receptie, waar iedereen de gelegenheid werd gegeven om de vereniging te feliciteren.
Als afsluiter van dit weekend stond niemand minder als Pruuf Mar uit Ysselsteijn op de buhne. Het dak ging er helemaal af!!
Heel veel dank gaat uit naar alle personen, die op welke manier dan ook, hebben bijgedragen om er een top jubileumweekend
van te maken!!

 

De vasteloavend likt al wir ruum un mand achter os, mer wae zien alwir volop bezig mit de veurbereidingen veur os jubileumweekend!!
De posters en de oetnuddigingen zien op neij gedrukt, de fiëstband is geboekt en de brudjes zien bestild...van oetstil kumt dit kier gin aafstil!!! Ut geit door!!
Wae trappe aaf mit un durpsfiest veur de ganse Graashook. Ginne vastelaovesvierder??? Gin probleem!!! Een vleugje vastelaovend, mer auk hiel veul angers. 's Middigs zullen de kinger vermakt waere door Sirkus en Balloons. Samen mit de kinger zullen ze allerlei Circus trukjes doon! Aansloetend zal Feestband Khick acte de presence gaeve. Gegarandeerd FIEST!!!
's Zonnigs starten wae mit een heerlijk jubileumontbijt. Dit ontbijt is veur leje en aod leje, die waere heej veur oetgenuddigd. Nao ut ontbijt starten wae mit de resepsie. Gae kriegt de gelegenheid um os te feliciteren mit os 5x11 jubileum.
As aafsloeting steit nemes minder dan Pruuf Mar op de bühne!!!!
WAE ZEEN UCH TOCH AUG???!!!!
TOT DAN!!!!
 
 Kan een afbeelding zijn van de tekst 'CV DE GRAASVRAETERS CV DE GRAASVRAETERS BESTEİT 55 JAOR EN DET GAON WAE VIERE! 5x11 ROM NAAR ONS DORPSFEEST zaterdag 14.30 uur 21 mei DORPSFEEST voor de kinderen een leuke CIRCUS activiteit 20.30 FEESTBAND KHICK Gratis entree zondag. 11.00 uur 22 mei JUBILEUMONTBIJT Voor leden en oud leden 15.00 uur JUBILEUMRECEPTIE Met als afsluiting: PRUUF MAR WAE ZEEN UCH TOCH AUG? Leanzo, Locate-eaz,.enaenseweg5Grshek Helenaveenseweg'

Subcategorieën

Agenda

Geen weer te geven evenementen