Graaskneuzers - CV de Graasvraeters
  • 1
  • 2

Joekskapel de Graaskneuzers zijn sinds jaar en dag dé muziekkapel van de Graasvraeters. Toch is dit in het verre verleden niet altijd zo vanzelfsprekend geweest. Want ten tijde van de oprichting had onze vereniging geen eigen hofkapel.
Wel werd in het begin een oplossing geboden door de wel bekende Lustigen Buben, die zich de eerste carnavalsjaren bereid toonden om tijdens de vasteloavend de muziek te verzorgen. Totdat enkele muzikanten, o.a. enkele leden van de Grashoekse fanfare, enkele weken voor de carnaval aan het repeteren sloegen. Deze mensen stonden aan de wieg wat later Joekskapel de Graaskneuzers zou worden.

 

De eerste jaren werd er hoofdzakelijk tijdens de carnavalsdagen opgetreden, wat in de loop der jaren behoorlijk zou gaan veranderen. In de jaren '80 kreeg de kapel te maken met een behoorlijke dip, waarna enkele dames zich bereid toonden om na een korte spoedcursus, de meeste hadden nauwelijks muzikale ervaring, onder leiding van Jan Sprenkels de kar te trekken. Na nog wat ups en downs is het met de Graaskneuzers vanaf toen eigenlijk alleen maar cresciendo gegaan. Een jonge ploeg, aangevuld met enkele ervaren "rotten", ginger er, nog altijd onder leiding van Jan Sprenkels, iets moois van maken.

En dat gebeurde ook. Er werd wekelijks gerepeteerd en dat gebeurde niet alleen voor de optredens tijdens het carnavals seizoen. Nee, gedurende het hele jaar werd er regelmatig op uitgetrokken om de muzikale kunsten van de Kneuzers te vertonen tijdens joekskapellenfestivals, fruhshoppen en schuttersfeesten. Overal wisten de Kneuzers met hun feestmuziek het publiek te verrassen. Maar als absolute hoogtepunten mogen de Kneuzers toch wel hun jaarlijkse optredens tijdens de"Wein und StaBefesten in het Duitse Maring beschouwen.

De Graaskneuzers hebben dus inmiddels ruim voldoende kwaliteit om een feest met hun aanwezigheid tot een succes te maken.
We kunnen dus met recht spreken van een verlengstuk van carnavalsvereniging de Graasvraeters.

Agenda